آب و شبکه

سد و شبکه

سد مخزنی شهری کور و تاسیسات وابسته سد مخزنی شهری کور و تاسیسات وابسته
سد مخزنی شهری کور و تاسیسات وابسته

این پروژه یکی از حجیم ترین سازه های استان سیستان و بلوچستان می باشد  که دارای بالغ بر 650 هزار متر مکعب بتن غلتکی است. طول تاج 325 متر و دارای ارتفاع حداکثری 60 متر می باشد. پروژه شامل 4 دایک به طول کلی 1.32 کیلومتر و 24 متر ارتفاع است. حجم ذخیره مخزن معادل 103 میلیون متر مکعب می باشد.

سد مخزنی چاه نیمه 4 زابل سد مخزنی چاه نیمه 4 زابل
سد مخزنی چاه نیمه 4 زابل

سد خاکی زابل، یک سد از جنس مصالح رسی و دیگر مصالح تیپ بندی شده متشکل از مصالح لای، فیلتر، زهکش و ریپ رپ می باشد. برای کنترل نفوذ و نشت جریان آب از فونداسیون سد و به دلیل کیفیت ناهمگن مصالح فونداسیون و عدم وجود بستر سنگی در عمق های قابل دسترس، از بلانکت رسی در سرتاسر بالادست سد استفاده شده است. طول تاج این سد بالغ بر 15 کیلومتر و دارای عرض پاشنه 300 متری با احتساب بلانکت رسی می باشد. در این پروژه بالغ بر 22 میلیون متر مکعب عملیات خاکی صورت گرفته است.

خطوط شبکه آبیاری و زه کشی دشت نکاه خطوط شبکه آبیاری و زه کشی دشت نکاه
خطوط شبکه آبیاری و زه کشی دشت نکاه

این پروژه شامل 98 کیلومتر کانال آبیاری و زهکشی ذوزنقه ای بتنی می باشد. انجام 113 کیلومتر جاده سرویس و 60.000 متر مربع لایروبی دریاچه را دارد.

افزودن ماژول جدید
0%