فرودگاه

فرودگاه

طرح و ساخت عوامل پروازی فرودگاه اردبیل طرح و ساخت عوامل پروازی فرودگاه اردبیل
طرح و ساخت عوامل پروازی فرودگاه اردبیل

این پروژه شامل بهسازی باند اصلی ( 33-15 ) آسفالتی به طول 3.35 کیلومتر،تاکسی وی ارتباطی، اپرون به مساحت بالغ بر 24 هزار متر مربع، اصلاح سیستم زهکش های سطحی و زیر سطحی و اجرای سیویل ورک روشنایی می باشد.

خدمات زیر بنایی و سیستم روشنایی فرودگاه بین المللی مهر آباد خدمات زیر بنایی و سیستم روشنایی فرودگاه بین المللی مهر آباد
خدمات زیر بنایی و سیستم روشنایی فرودگاه بین المللی مهر آباد

شرکت دی عملیات ساخت باند فرودگاه در سال 1354 و تامین روشنایی فرودگاه مهرآباد را در سال 1353 در استان تهران با ظرفیت اسمی 10.031.583مسافر را بر عهده داشته است که با امکاناتی از قبیل بین المللی بودن فرودگاه دسترسی مسافرین به اینترنت مرکز تلفن پارکینگ دستگاه خودپرداز امانت بار، بیست و چهار ساعته بودن، اداره گذرنامه، اداره پست، مرکز خرید، رستوران بانک، بیمـارستان و بهداری، نمازخانه، گمرک، ساختمـان پلیس و از جمله فرودگاه های مطرح ایران و خاورمیانه می باشد.

توسعه فرودگاه نواب شاه (پاکستان) توسعه فرودگاه نواب شاه (پاکستان)
توسعه فرودگاه نواب شاه (پاکستان)

با توجه به توانمندی و امکانات موجود در شرکت از یک طرف و احساس نیاز به کسب تجربه جدید و اعتبار بین المللی از طرف دیگر، شرکت دی عهده دار عملیات اجرایی فرودگاه نوابشـاه (جایگزین فـرودگاه کراچی) در کشـور پاکستان گردید. پروژه شامل بتن ریزی مسلح 30 سانتی متری RUNWAY بطول 3.400 و عرض 45 متر.بتن غیرمسلح دامبل ها به مقدار 49.171 مترمکعب.عملیات خاکی OVERRUN.اجرای آسفالت OVERRUN به مقدار 1.500 تن.بتن ریزی غیرمسلح TAXIWAY و APRON جدید به مقدار 10.655 مترمکعب.

پل دسترسی مکانیزه فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) پل دسترسی مکانیزه فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
پل دسترسی مکانیزه فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

دارای طول کلی 180 متر و شامل دو مسیر مکانیزه دسترسی می باشد.

افزودن ماژول جدید
0%