منو دسترسی
صورت های مالی

به منظور تکریم و ایجاد دسترسی کارآمد برای صاحبان محترم سهام به مهمترین گزارش های شرکت دی،‌ گزارش‌های فعالیت هیات مدیره، گزارش‌های تفسیری، اطلاعات و صورت‌های مالی حسابرسی شده و تصمیمات مجمع عادی سالانه در این بخش قابل دسترسی است.

گزارش‌های پیوست شده، شامل صورت‌های مالی تلفیقی شرکت شامل ترازنامه‌ها، صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد می‌باشد و بر اساس نظرات حسابرسان رسمی مطابق با استانداردهای حسابرسی تهیه و ارایه شده است.بازگشت به صفحه اصلی
افزودن ماژول جدید
0%