منو دسترسی
مدیران

اعضای هیئت مدیره

معاون مالی و اداری و عضو هیأت مدیره

مهندس علیرضا رضائی

مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره

مهندس سید محمود علمایی

عضو هیأت مدیره

دکتر مهدی مهدی خانی

عضو هیأت مدیره

دکتر مهدی منتظر القائم

رئیس هیأت مدیره

مهندس امیدرضا محبی

مدیران شرکت

امید نوروزی امید نوروزی
امید نوروزی

مدیر مالی

مهندس محمد رضائی
مهندس محمد رضائی
مهندس محمد رضائی

مدیر انفرماتیک

مهندس مجید منجمی مهندس مجید منجمی
مهندس مجید منجمی

مدیر تحقیق و توسعه

امیر قربانی امیر قربانی
امیر قربانی

مدیر روابط عمومی

مهندس علی اسماعیلی مهندس علی اسماعیلی
مهندس علی اسماعیلی

دبیر هیأت مدیره

جواد علایی جاوید جواد علایی جاوید
جواد علایی جاوید

مدیر منابع انسانی

مهندس مهدی روشنایی مهندس مهدی روشنایی
مهندس مهدی روشنایی

مدیر بازرگانی

مهندس نستوه قانعی
مهندس نستوه قانعی

مدیر فنی

افزودن ماژول جدید
0%