منو دسترسی
مدیران
مهندس سید محمود علمایی مهندس سید محمود علمایی
مهندس سید محمود علمایی

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

آقای علیرضا رضائی آقای علیرضا رضائی
آقای علیرضا رضائی

معاون مالی و منابع انسانی

مهندس پوریا سید مصلایی مهندس پوریا سید مصلایی
مهندس پوریا سید مصلایی

معاون هماهنگی و پشتیبانی

اعضای هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره رئیس هیئت مدیره
رئیس هیئت مدیره

مهندس امیدرضا محبی

 نایب رئیس و عضو موظف هیئت مدیره نایب رئیس و عضو موظف هیئت مدیره
نایب رئیس و عضو موظف هیئت مدیره

مهندس سید محمود علمایی

عضو موظف هیئت مدیره عضو موظف هیئت مدیره
عضو موظف هیئت مدیره

آقای علیرضا رضائی

عضو هیئت مدیره عضو هیئت مدیره
عضو هیئت مدیره

مهندس فرشید کبودوند

عضو هیئت مدیره عضو هیئت مدیره
عضو هیئت مدیره

دکتر رضا ملائی

معرفی مدیران داخلی

آقای امید نوروزی آقای امید نوروزی
آقای امید نوروزی

مدیر مالی

آقای امید زندی آقای امید زندی
آقای امید زندی

مدیر فنی

آقای امیر قربانی آقای امیر قربانی
آقای امیر قربانی

رئیس دفتر مدیرعامل 

و مدیر روابط عمومی

آقای محمد رضایی آقای محمد رضایی
آقای محمد رضایی

مدیر انفورماتیک

آقای علی اسماعیلی آقای علی اسماعیلی
آقای علی اسماعیلی

مدیر تعالی 

و دبیر هئیت مدیره

آقای سید ابوذر هاشمی آقای سید ابوذر هاشمی
آقای سید ابوذر هاشمی

رئیس حسابداری

آقای مهدی روشنایی آقای مهدی روشنایی
آقای مهدی روشنایی

مدیر بازرگانی

آقای جواد علایی جاوید آقای جواد علایی جاوید
آقای جواد علایی جاوید

مدیر اموال و انبار

آقای عبدالرحمن پاکباز آقای عبدالرحمن پاکباز
آقای عبدالرحمن پاکباز

مدیر حقوقی

آقای مجید منجمی آقای مجید منجمی
آقای مجید منجمی

مدیر تحقیق و توسعه

خانم فاطمه هادی خانم فاطمه هادی
خانم فاطمه هادی

رئیس حسابرسی داخلی

آقای داود علیپور آقای داود علیپور
آقای داود علیپور

مسئول دبیرخانه

خانم نسترن عاشوری خانم نسترن عاشوری
خانم نسترن عاشوری

مدیر اداری

مدیران پروژه ها

مهندس احسان آزموده مهندس احسان آزموده
مهندس احسان آزموده

مدیر پروژه 

آزادراه آزادشهر شاهرود

مهندس علی اسماعیلی مهندس علی اسماعیلی
مهندس علی اسماعیلی

مدیر پروژه 

1- مجتمع رومای کیش 

2- راه فرعی لنده پاتاوه

مهندس مهدی حق نویس مهندس مهدی حق نویس
مهندس مهدی حق نویس

مدیر پروژه 

1-اسکله نگین بوشهر 

2- رئیس کارگاه پل اروند خرمشهر

مهندس عبدلله فرهادی مهندس عبدلله فرهادی
مهندس عبدلله فرهادی

مدیر پروژه 

سد شهری کور

مهندس بابک نعمتی مهندس بابک نعمتی
مهندس بابک نعمتی

مدیر پروژه آزادراه تهران شمال

مهندس مهدی نظریان مهندس مهدی نظریان
مهندس مهدی نظریان

مدیر پروژه 

فاز 11 پردیس

مهندس محمد اعرابی مهندس محمد اعرابی
مهندس محمد اعرابی

مدیر پروژه 

1-راه اصلی مشهد-سرخس

2- ایستگاه ابن سینا مترو اصفهان

مهندس قائلی مهندس قائلی
مهندس قائلی

مدیر پروژه 

هتل استقلال

مهندس علیرضا خالدیان
مهندس علیرضا خالدیان

مدیر پروژه 

1- چاه اکتشافی دهنو

2- تقاطع غیز همسطح بندر عباس

بازگشت به صفحه اصلی
افزودن ماژول جدید
0%