ابلاغ قرارداد پروژه طرح و ساخت عوامل پروازی فرودگاه اردبیل

1397/02/25 در ساعت 15:23:00

این پروژه شامل طراحی و اجرای عملیات بهسازی باند اصلی آسفالتی به طول 3350 متر، تاکسی وی ارتباطی، اپرون به مساحت بالغ بر 24 هزار متر مربع، اصلاح سیستم زهکش های سطحی و زیر سطحی و اجرای عملیات سیویل ورک روشنایی می باشد.

ابلاغ قرارداد پروژه طرح و ساخت عوامل پروازی فرودگاه اردبیل

این پروژه شامل طراحی و اجرای عملیات بهسازی باند اصلی آسفالتی به طول 3350 متر، تاکسی وی ارتباطی، اپرون به مساحت بالغ بر 24 هزار متر مربع، اصلاح سیستم زهکش های سطحی و زیر سطحی و اجرای عملیات سیویل ورک روشنایی می باشد. شرکت دی با همکاری مهندسین مشاور پدیده طرح و فن بعنوان مشاور همکار در بخش طراحی و مهندسی به انجام این پروژه اقدام خواهد نمود. فرایند مناقصه این پروژه توسط شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از اواخر سه ماهه سوم سال 1396 شروع و در نهایت بعد از انجام فرایند های ارزیابی فنی و بازرگانی و برگزاری جلسات دفاعیه در خصوص طرح های پیشنهادی ارائه شده به منظور بهسازی عوامل پروازی فرودگاه اردبیل این گروه مشار موفق به کسب بالاترین امتیاز فنی و اعلام بهینه ترین قیمت پیشنهادی از بین شرکت های حاضر شد. 

 

نظر جدید
0%