افتتاح فاز اول اسکله کانتینری جزیره نگین بندر بوشهر و شروع عملیات اجرایی تاسیسات زیربنایی

1397/03/13 در ساعت 09:05:00

در روز چهارشنبه مورخ 1397/03/09 با حضور ریاست محترم بنیاد مستضعفان جناب آقای مهندس سعیدی کیا، استاندار بوشهر، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی استان بوشهر و هیأت همراه، فاز اول پایانه کانتینری جزیره نگین بندر بوشهر افتتاح و گلنگ زنی عملیات اجرایی تاسیسات زیر بنایی جزیره نگین انجام گردید.

افتتاح فاز اول اسکله کانتینری جزیره نگین بندر بوشهر و شروع عملیات اجرایی تاسیسات زیربنایی

افتتاح فاز اول اسکله کانتینری جزیره نگین بندر بوشهر و شروع عملیات اجرایی تاسیسات زیربنایی

  در روز چهارشنبه مورخ 1397/03/09 با حضور ریاست محترم بنیاد مستضعفان جناب آقای مهندس سعیدی کیا، استاندار بوشهر، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی استان بوشهر و هیأت همراه، فاز اول پایانه کانتینری جزیره نگین بندر بوشهر افتتاح و گلنگ زنی عملیات اجرایی تاسیسات زیر بنایی جزیره نگین انجام گردید.

این مراسم که با بازدید از عملیات اجرایی شرکت دی در ساخت یک پست اسکله کانتینری جزیره نگین همراه بود، توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پروژه، تجربیات و تکنولوژی های بکار رفته در عملیات اجرایی از طرف ریاست هیآت مدیره شرکت دی جناب آقای مهندس نوری ایراد گردید.

 

پایانه کانتینری جزیره نگین بندر بوشهر با اسکله ای بطول 600 متر و ظرفیت 6000  تی ای یو کانتینر طراحی و با سرمایه گذاری بالغ بر 340 میلیارد تومان در حال ساخت می باشد. شرکت دی همچنین بعنوان پیمانکار عملیات اجرایی تأسیسات زیربنایی این جزیره در طی برگزاری مناقصه عمومی توسط سازمان بنادر و دریانوردی استان بوشهر تعیین گردید.

 

 

 

 

نظر جدید
0%