برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت دی

1397/04/13 در ساعت 09:04:00

پیرو دعوتنامه شماره 100/97/877مورخ 1397/03/07مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت دی در روز دوشنبه مورخ 1397/03/21 با حضور کلیه سهامداران از بنیاد مستضعفان، شرکت پایا سامان پارس، شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا، شرکت ره نگار خاورمیانه پارس و شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان در محل دفتر شر

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت دی

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت دی

 

پیرو دعوتنامه شماره 100/97/877مورخ 1397/03/07مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت دی در روز دوشنبه مورخ 1397/03/21 با حضور کلیه سهامداران از بنیاد مستضعفان، شرکت پایا سامان پارس، شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا، شرکت ره نگار خاورمیانه پارس و شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان در محل دفتر شرکت پایا سامان پارس برگزار گردید.

در این جلسه با انتخاب اعضای هیأت رئیسه، گزارش مالی و حسابرسی مطلوب شرکت و فعالیت هیأت مدیره منتهی به سال 1396 استماع گردید و ضمن انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت، برنامه بودجه سال مالی 97 مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و همچنین در جلسه مجمع به جهت موارد به شرح ذیل تصمیم گیری مقتضی صورت پذیرفت.

 

  1. شرکت اقدامات لازم به جهت اخذ پروژه های بزرگ را در دستورکار داشته باشد.
  2. تدوین برنامه عملیاتی به جهت صدور خدمات فنی و مهندسی.
  3. در راستای افزایش بهره وری و کاهش نسبت بهای تمام شده به فروش برنامه عملیاتی ارائه گردد.
  4. برنامه زمانبندی ورود شرکت به بورس مورد تدوین قرار گیرد.
  5. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت.

 

نظر جدید
0%