انتخاب پروژه اسکله کانتینری جزیره نگین بندر بوشهر بعنوان طرح برتر بتنی کشور

1397/07/17 در ساعت 10:55:00

انجمن بتن ایران مطابق روال سال های گذشته روز شانزدهم مهرماه را بعنوان روز بتن و یادواره احمد حامی گرامی می دارد و بدین منظور در طی برگزاری همایش، پروژه های متقاضی بعنوان طرح برتر بتنی کشور را نیز مورد ارزیابی قرار داده و در حوزه های مختلف طرح برتر بتنی معرفی می گردد. این شرکت با کاندید نمودن پروژه ا

انتخاب پروژه اسکله کانتینری جزیره نگین بندر بوشهر بعنوان طرح برتر بتنی کشور

انجمن بتن ایران مطابق روال سال های گذشته روز شانزدهم مهرماه را بعنوان روز بتن و یادواره احمد حامی گرامی می دارد و بدین منظور در طی برگزاری همایش، پروژه های متقاضی بعنوان طرح برتر بتنی کشور را نیز مورد ارزیابی قرار داده و در حوزه های مختلف طرح برتر بتنی معرفی می گردد. این شرکت با کاندید نمودن پروژه اسکله کانتینری جزیره نگین بندر بوشهر و بعد از بررسی و مطالعات صورت گرفته از طرف هیأت داوری انجمن بتن ایران، در نهایت پروژه مذکور که در سال 1396 خاتمه یافته بعنوان طرح برتر بتنی کشور انتخاب گردید.

 

پروژه اسکله کانتینری جزیره نگین بندر بوشهر یکی از منحصر بفرد ترین پروژه های بتنی و اسکله از نوع بسته می باشد. طول اسکله در فاز اول برابر 600 متر و عرض آن به انضمام دال انتهایی (اپروچ اسلب ) در حدود 34 متر می باشد. این پروژه که توسط سازمان بنادر و کشتیرانی استان بوشهر مورد بهره برداری قرار گرفته است با سرمایه گذاری  شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا و مشاوره شرکت تدبیر ساحل پارس طراحی گردید و در نهایت تمامی عوامل مربوطه تحت نظارت مشاور اصلی پروژه شرکت مهندسین مشاور سازه پردازی  ایفای نقش نموده اند.

 

این پروژه در فاز اولیه شامل 230 عدد شمع مرکب ( کیسینگ فولادی به قطر 42 اینچ + گوشواره های 6 اینچی ) به طول 36 متر بوده و 23 عدد شمع عرضی در یک طرف با طول های مختلف 8.5 تا 22.4 متری می باشد. شمع های محور پشت در دو ردیف " 49 عدد " بصورت سپر موقت و به طول 30 متر اجرا گردیده است. حجم کلی بتن ریزی شمع ها بالغ بر 9775 متر مکعب بوده است.

نظر جدید
0%