اخذ گواهینامه استانداردهای ISO-IMS

1397/08/13 در ساعت 09:24:00

با توجه به ممیزی صورت گرفته از طرف شرکت DQS آلمان، شرکت دی همچون سالهای گذشته موفق به اخذ استانداردهای سیستم مدیریت یکپارچه ISO-IMS گردید. این استانداردها عبارتند از ISO 14001، ISO 9001 و OHSAS 18001

اخذ گواهینامه استانداردهای ISO-IMS

با توجه به اهمیت توسعه روزافزون و حرکت مستمر و پیوسته در مسیر رشد و تعالی، شرکت دی امسال نیز همچون گذشته، از طریق انجام ممیزی های مختلف داخلی، نسبت به استقرار و نگهداشت سیستم مدیریت یکپارچه (ISO-IMS) خود در دفتر مرکزی و پروژه های جاری، اقدام نموده و نهایتا کل سیستم طی روزهای یکشنبه و دوشنبه 6 و 7 آبانماه سال 1397 در دفتر مرکزی و پروژه بهسازی فرودگاه اردبیل، مورد بازدید و بررسی تیم 4 نفره ممیزین محترم شرکت DQS آلمان قرار گرفت و با توجه به عملکرد موفق شرکت دی در این حوزه، مجددا موفق به اخذ گواهینامههای ISO 9001:2015، ISO 14001:2015 و OHSAS 18001:2007 گردید.

این موفقیت که مرهون خواست و حمایت مدیران ارشد شرکت می باشد را، به ایشان و تمامی پرسنل دفتر مرکزی و پروژه های شرکت، علی الخصوص پروژه فرودگاه اردبیل، که با تلاش مجدانه خود، زمینه ساز این امر گردیدند، تبریک عرض می نماییم.

نظر جدید
0%