اخذ تقدیرنامه 3 ستاره تعالی در سومین دوره ارزیابی جایزه ملی تعالی و پیشرفت سال 1397

1397/12/14 در ساعت 18:31:00

در همایش پایانی سومین دوره ارزیابی جایزه ملی تعالی و پیشرفت که در روز یکشنبه 12 اسفندماه 1397، با حضور مدیران ارشد سازمانها و نهادها، برگزار گردید، شرکت دی به عنوان برترین شرکت حوزه خدمات فنی و مهندسی، موفق به اخذ تقدیرنامه سه ستاره و لوح تقدیر از طرف دبیرخانه تعالی گردید.

اخذ تقدیرنامه 3 ستاره تعالی در سومین دوره ارزیابی جایزه ملی تعالی و پیشرفت سال 1397

شرکت دی در شصت و یکمین سال فعالیت خود، با برنامه‌ریزی و برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف، انجام فرآیند خود ارزیابی، تهیه اظهارنامه تعالی و در نهایت تامین منابع مورد نیاز، اقدام به پیاده‌سازی و اجرای پروژه‌های مختلف، به منظور بهبود مستمر و افزایش سطح کارایی و عملکرد خویش نموده و به منظور حصول اطمینان از طی شدن موثر این روند بهبود، شرکت در سومین دوره ارزیابی جایزه ملی تعالی و پیشرفت را در دستور کار قرار داد.

در این راستا، طی روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 28 و 29 بهمن‌ماه 1397 در محل دفتر مرکزی شرکت دی و با حضور تیم متبحر و متخصص ارزیابان و با بررسی جامع و کامل عملکرد شرکت دی در کلیه حوزه های کاری و بر اساس مدل تعالی EFQM، فرآیند ارزیابی صورت پذیرفت.

شایان ذکر است در همایش پایانی اعلام نتایج سومین دوره ارزیابی جایزه ملی تعالی و پیشرفت که در روز یکشنبه 12 اسفندماه 1397، با حضور مدیران ارشد سازمانها و نهادها، مسئولین دبیرخانه جایزه تعالی و همچنین مدیران ارشد شرکتهای حاضر در فرآیند ارزیابی، در محل سالن همایشهای مجتمع فرهنگی آموزشی آدینه برگزار گردید، شرکت دی با کسب عنوان برترین شرکت در گروه خدمات فنی و مهندسی، موفق به اخذ تقدیرنامه سه ستاره تعالی و لوح تقدیر از طرف دبیرخانه تعالی، توسط جناب آقای مهندس سعیدی کیا، ریاست محترم بنیاد مستضعفان گردید.

شایان ذکر است در فرآیند ارزیابی سال 1397 شرکت دی، از نظر میزان امتیاز اخذ شده، رتبه پنجم را در بین تمامی 138 شرکت حاضر در فرآیند ارزیابی، به خود اختصاص داده و در بین شرکتهای بنیاد مستضعفان، شرکت دی حائز دریافت بالاترین امتیاز و اخذ رتبه اول گردیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر جدید
0%