مناقصه عمومی - عملیات رنگ آمیزی تونل های منطقه یک آزادراه تهران شمال

1398/01/25 در ساعت 17:09:00

شرکت دی در نظر دارد عملیات رنگ آمیزی تونل های منطقه یک آزادراه تهران شمال را به متراژ حدودی 75،000 متر مربع و با شرایط ذیل از طریق ارزیابی فنی و بازرگانی و مناقصه عمومی به سه پیمانکار از شرکت های واجد شرایط ( تولید کنندگان داخلی ) واگذار نماید.

مناقصه عمومی - عملیات رنگ آمیزی تونل های منطقه یک آزادراه تهران شمال

مناقصه عمومی - عملیات رنگ آمیزی تونل های منطقه یک آزادراه تهران شمال

شرکت دی در نظر دارد عملیات رنگ آمیزی تونل های منطقه یک آزادراه تهران شمال را به متراژ حدودی 75،000 متر مربع و با شرایط ذیل از طریق ارزیابی فنی و بازرگانی و مناقصه عمومی به سه پیمانکار از شرکت های واجد شرایط ( تولید کنندگان داخلی ) واگذار نماید.

کلیه شرایط و مشخصات فنی و طرح های اجرایی به شرح فایل زیر می باشد. پیشنهاد دهندگان می بایست پس از مطالعه، یک نسخه از آن را چاپ نموده و پس از مهر و امضاء به پیشنهاد خود ضمیمه نمایند

اسناد مربوط به مناقصه رنگ آمیزی تونلهای منطقه یک آزادراه تهران شمال (برای دانلود روی متن اسناد کلیک کنید)

نظر جدید
0%