«انتخاب معدن شرکت دی به عنوان واحد فعال در حوزه HSEE»

1399/06/01 در ساعت 10:40:00

معدن تولید مصالح سنگ دانه‌ای شرکت دی، موفق به کسب عنوان واحد فعال در گسترش فرهنگ سیستم‌های بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی (HSEE) در بین واحدهای صنعتی و معدنی گردید.

«انتخاب معدن شرکت دی به عنوان واحد فعال در حوزه HSEE»

سالم سازی محیط کار، حفظ محیط زیست و مدیریت منابع انرژی، که موجب صیانت از نیروی انسانی و استفاده بهینه از مواد و انرژی خواهد شد، یکی از اهداف اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد. به همین منظور، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، با پیاده‌سازی سامانه مدیریتی HSEE، اقدام به برگزاری اولین دوره ارزیابی عملکرد سیستم‌های بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی واحدهای مربوطه در سال 1397 نمود.

پس از انجام ارزیابی در سال 1397 و اعلام نتایج مربوطه در اردیبهشت‌ماه 1398، معدن تولید مصالح سنگ دانه‌ای شرکت دی، موفق به کسب عنوان واحد فعال در گسترش فرهنگ HSEE در بین واحدهای صنعتی و معدنی گردید.

 

 

نظر جدید
0%