اخذ پروژه بهسازی راه اصلی جلفا-کردشت

1399/06/01 در ساعت 11:26:00

شرکت دی از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای و در میان 54 شرکت، با کسب امتیاز فنی لازم و ارائه قیمت مناسب، به عنوان برنده مناقصه بهسازی راه اصلی جلفا – کردشت انتخاب گردید.

اخذ پروژه بهسازی راه اصلی جلفا-کردشت

شهرستان جلفا در شمال غربی استان آذربایجان شرقی واقع شده و از شمال به جمهوری آذربایجان و كشور ارمنستان و از جنوب به شهرستان ورزقان و مرند و همچنین از شرق به شهرستان كلیبر محدود می‌شود. همجواری این شهرستان با رود ارس و همچنین هم مرز بودن آن با دیگر كشور های شمالی اهمیت این منطقه را بالا برده است. به دلیل وجود منطقه آزاد تجاری ارس این شهرستان از قطب های تجاری مهم كشور به حساب می آید. وجود بازار مرزی منطقه جلفا آذربایجان در كنار دیگر مناطق و مناظر تاریخی این منطقه و هم چنین وجود مناطق كوهستانی این شهرستان را محلی برای گردش و گذراندن اوقات خوشی برای مسافران و گردشگران كرده است.

به همین منظور، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، اقدام به تعریف پروژه بهسازی راه اصلی جلفا-کردشت، با اهداف اجرایی زیر نمود:

1) تامین مسیر دسترسی بین‌المللی به جمهوری نخجوان

2) تسهیل در امر حمل و نقل کالاهای صادراتی به کشور آذربایجان

3) ایمن سازی مسیر تردد با اصلاح شیب ترانشه ها و احداث تونل در گردنه های حادثه خیز

4) تسهیل تردد عبور گردشگران

5) تسهیل کاربردهای امنیتی مسیر با توجه به مرزی بودن جاده

6) تکمیل کریدور ترانزیتی جلفا اصلاندوز پارس آباد بیله سوار

 

شرکت دی از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای و در میان 54 شرکت، نسبت به خرید اسناد ارزیابی این پروژه اقدام نمود. از شرکتهای مذکور، تعداد 9 شرکت اسناد ارزیابی و پاکت قیمت خود را ارائه نمودند و در نهایت شرکت دی، با کسب امتیاز فنی لازم و ارائه قیمت مناسب، در میان 5 شرکت نهایی که پس از انجام ارزیابی کارفرما، حائز امتیازات فنی و توان اجرایی لازم برای اجرای پروژه گردیده بودند، به عنوان برنده مناقصه انتخاب گردید.

کارفرما این پروژه، شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و مشاور آن نیز شرکت مهندسین مشاور آرگمان طرح می باشد.

عملیات موضوع پیمان عبارتست از اجرای مسیر به طول حدود 36 کیلومتر، از کیلومتر 500+31 الی 428+67، شامل فعالیتها و احجام زیر:

  • احداث تونل به طول 570 متر
  • اجرای عملیات خاکبرداری و سنگبرداری به حجم 1.020.000 مترمکعب
  • اجرای عملیات خاکریزی به حجم 400,000 مترمکعب
  • آرماتوربندی به حجم 500 تن
  • بتن ریزی به حجم 48,000 مترمکعب
  • اجرای زیر اساس و اساس به حجم 74,000 مترمکعب
  • اجرای عملیات بیندر و توپکا به حجم 98,000 مترمکعب

نظر جدید
0%