برگزاری ممیزی مراقبتی و تمدید گواهینامه استانداردهای سیستم مدیریت یکپارچه ISO-IMS

1399/06/01 در ساعت 13:04:00

ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت یکپارچه (ISO-IMS) طی روزهای 11 و 12 دیماه توسط ممیزان نماینده خاورمیانه شرکت DQS آلمان، در محل ستاد مرکزی، پروژه آزادراه تهران-شمال و تاسیسات زیربنایی جزیره نگین بوشهر برگزار و گواهینامه های مربوطه، تمدید گردید.

برگزاری ممیزی مراقبتی و تمدید گواهینامه استانداردهای سیستم مدیریت یکپارچه ISO-IMS

استقرار و نگهداشت سیستم مدیریت یکپارچه (ISO-IMS) در شرکت دی از سال 1390 با همکاری نماینده خاورمیانه شرکت DQS آلمان، آغاز و هر سال نیز پر رنگ‌تر و موفق‌تر دنبال می‌گردد. در سال 1398 نیز این مهم زیر نظر واحد تضمین کیفیت در پروژه‌های در حال اجرا پیگیری گردید و نهایتا در دیماه 1398 با انجام ممیزی خارجی در ستاد مرکزی، پروژه آزادراه تهران-شمال و همچنین پروژه اجرای تاسیسات زیربنایی جزیره نگین بوشهر، شرکت دی موفق به تمدید گواهینامه‌های خود در حوزه‌های زیر گردید:

    • مدیریت کیفیت ISO-9001:2015
    • مدیریت زیست محیطی ISO-14001:2015
    • مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS-18001:2007
    • سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی HSE-MS
    • سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه ISO-IMS

 

 

نظر جدید
0%