منو دسترسی

برای سومین سال انتخاب معدن شن و ماسه دی بعنوان واحد برتر معدنی

1402/03/28 در ساعت 12:00:00

در مورخ   1399/04/25 در  مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما به منظور بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن رونمایی از واحدهای برتر معدنی استان تهران صورت پذیرفت .

برای سومین سال انتخاب معدن شن و ماسه دی بعنوان واحد برتر معدنی

برای سومین  سال متوالی انتخاب معدن شن و ماسه دی بعنوان واحد برتر معدنی

در مورخ   1399/04/25 در  مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما به منظور بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن رونمایی از واحدهای برتر معدنی استان تهران صورت پذیرفت . در این روز از واحدهای برتر  صنعتی و معدنی  سال 98-99 رونمایی  گردید . مراحل ارزیابی که در پی فراخوان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران برای سومین  سال متوالی انتخاب معدن شن و ماسه دی بعنوان واحد برتر معدنی انتخاب شد، واحد معدنی شن و ماسه  شرکت دی را  که اولین واحد معدنی دریافت کننده پروانه بهره برداری 5 ساله با حداکثر ظرفیت برداشت در سطح استان تهران است را با رویکرد صیانت از ذخایر معدنی و لحاظ مسائل زیست محیطی در عملکرد خود و سرلوحه قرار دادن آن در فعالیت هایش ، برای سومین سال  بعنوان واحد برتر معدنی در سال 1396 انتخاب  نمود.

در این مراسم  آقای علی مددی حمایت  از صنعت شن و ماسه را  به عنوان یکی از صنایع مولد و زیربنایی برای رونق بازار مسکن و طرحهای عمرانی به ویژه در استان تهران بسیار ضروری دانستند. ایشان یکی از اهداف اصلی این معدن را تولید مصالح سنگی با لحاظ کیفیت بالا و منطبق با استانداردهای جهانی عنوان کرد و حمایت از صنعت شن و ماسه که یکی از صنایع مولد و زیربنایی برای رونق بازار مسکن و طرح های عمرانی  به ویژه در استان تهران است  را بسیار حائز اهمیت و ضروری  اعلام داشتند.


نظر جدید
0%