برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

1401/02/28 در ساعت 12:00:00

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت دی در روز سه شنبه مورخ 27/02/1401 با حضور اعضای مجمع در دفتر هلدینگ پایاسامان پارس برگزار گردید.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

 مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت دی در روز سه شنبه مورخ 1401/02/27 با حضور اعضای مجمع در دفتر هلدینگ پایاسامان پارس برگزار گردید.

در این جلسه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1401/02/27 که منجر به اخذ نتیجه مطلوب گردیده، از طرف موسسه حسابرسی مفید راهبر به اعضای مجمع ارائه و مورد تصویب ایشان قرار گرفت.

همچنین در ادامه جلسه، اهم موضوعات گزارش عملکرد هیات مدیره شرکت دی در سال 1400 قرائت و به اطلاع اعضای مجمع رسانیده شد.

برگزاری جلسه هیئت مدیره

1401/04/12 در ساعت 19:35:23

یازدهمین جلسه هیات مدیره شرکت دی در سال 1401

برگزاری جلسه هیئت مدیره

پروژه نهضت ملی مسکن استان قزوین

1401/04/08 در ساعت 14:44:08

اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی (ابنیه،تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی) راه اندازی و تحویل 1500 واحد مسکونی استان قزوین-پروژه نهضت ملی مسکن

پروژه نهضت ملی مسکن استان قزوین

پروژه نهضت ملی مسکن استان کرمانشاه

1401/04/08 در ساعت 14:24:16

اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی راه اندازی و تحویل 940 واحد مسکونی دولت آباد کرمانشاه-پروژه نهضت ملی مسکن

پروژه نهضت ملی مسکن استان کرمانشاه

انجام فرآیند ارزیابی تعالی و HSE

1401/03/25 در ساعت 14:21:43

انجام فرآیند ارزیابی نشان تعالی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE )

انجام فرآیند ارزیابی تعالی و HSE

معرفی آقای سید محمود علمایی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت دی

1401/01/06 در ساعت 08:25:33

مراسم تکریم و معارفه مدیران عامل قدیم و جدید شرکت دی، روز دوشنبه 23 اسفندماه 1400 برگزار گردید. در این جلسه ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و تلاشهای آقای مهندس علی مددی در دوران تصدی مسئولیت مدیر عاملی شرکت دی، آقای مهندس سید محمود علمایی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت دی معرفی گردیدند.

معرفی آقای سید محمود علمایی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت دی
نظر جدید
0%