منو دسترسی

شرکت دی در مناقصه عمومی احداث جاده دسترسی و چاه اکتشافی گچاب برنده اعلام شد.

1401/04/15 در ساعت 12:00:00

عملیات احداث راه دسترسی و چاه اکتشافی سمنان

شرکت دی در مناقصه عمومی احداث جاده دسترسی و چاه اکتشافی گچاب برنده اعلام شد.

عنوان پروژه: احداث جاده دسترسی و چاه اکتشافی گچاب-1 ( سمنان )

سال شروع پروژه: 1401

مدت زمان پروژه: 7 ماه

کارفرما: شرکت ملی نفت ایران- مدیریت اکتشاف

محل اجرا پروژه: حد فاصل شهرهای سرخه و آرادان ( استان سمنان )


مختصری از پروژه: 

عنوان پروژه: احداث جاده دسترسی و چاهع اکتشافی گچاب-1 ( سمنان )

سال شروع پروژه: 1401

مدت زمان پروژه: 7 ماه

کارفرما: شرکت ملی نفت ایران- مدیریت اکتشاف

محل اجرا پروژه: حد فاصل شهرهای سرخه و آرادان ( استان سمنان )


مختصری از پروژه: عملیات احداث راه دسترسی و محوطه و چاه اکتشافی سمنان ( گچاب 1 ) شامل اجرای عملیات روسازی و احداث راه بطول 30 کیلومتر، احداث محوطه و سکوی اکتشافی به ابعاد حدود 16،000 متر مربع شامل سکوها، حوضچه ها و لوله های انتقال، اجرای عملیات خاکریزی به حجم 100،000 مترمکعب و اجرای عملیات ساب بیس به حجم 50،000 متر مکعب و احداث چندین دهانه کالورت و آبرو

( گچاب 1 ) شامل اجرای عملیات روسازی و احداث راه بطول 30 کیلومتر، احداث محوطه و سکوی اکتشافی به ابعاد حدود 16،000 متر مربع شامل سکوها، حوضچه ها و لوله های انتقال، اجرای عملیات خاکریزی به حجم 100،000 مترمکعب و اجرای عملیات ساب بیس به حجم 50،000 متر مکعب و احداث چندین دهانه کالورت و آبرو

بیست و یکمین جلسه هیئت مدیره

1401/08/25 در ساعت 14:02:23

گزارش تصویری

بیست و یکمین جلسه هیئت مدیره

معارفه معاون مالی و اداری و عضو موظف هیئت مدیره

1401/08/25 در ساعت 10:13:50

معارفه

معارفه معاون مالی و اداری و عضو موظف هیئت مدیره

جلسه هم اندیشی شرکت‌های تابعه هلدینگ پایا سامان پارس

1401/06/15 در ساعت 08:24:55

گزارش تصویری

جلسه هم اندیشی شرکت‌های تابعه هلدینگ پایا سامان پارس

برگزاری جلسه هیئت مدیره

1401/06/06 در ساعت 11:11:38

چهاردهمین جلسه هیئت مدیره برگزار شد

برگزاری جلسه هیئت مدیره

شرکت دی در مناقصه عمومی عمليات تكميلي و بهسازي بزرگراه آزادشهر- شاهرود برنده اعلام شد

1401/05/19 در ساعت 16:54:51

مناقصه

شرکت دی در مناقصه عمومی عمليات تكميلي و بهسازي بزرگراه آزادشهر- شاهرود برنده اعلام شد

انتخاب معدن شن و ماسه دی بعنوان واحد معدنی نمونه استان تهران

1401/05/05 در ساعت 09:08:26

معدن شن و ماسه شرکت دی همانند سال های ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ به عنوان معدن نمونه استان تهران انتخاب شد

انتخاب معدن شن و ماسه دی بعنوان واحد معدنی نمونه استان تهران
نظر جدید
0%