منو دسترسی

شرکت دی در مناقصه عمومی احداث جاده دسترسی و چاه اکتشافی گچاب برنده اعلام شد.

1401/04/15 در ساعت 12:00:00

عملیات احداث راه دسترسی و چاه اکتشافی سمنان

شرکت دی در مناقصه عمومی احداث جاده دسترسی و چاه اکتشافی گچاب برنده اعلام شد.

عنوان پروژه: احداث جاده دسترسی و چاه اکتشافی گچاب-1 ( سمنان )

سال شروع پروژه: 1401

مدت زمان پروژه: 7 ماه

کارفرما: شرکت ملی نفت ایران- مدیریت اکتشاف

محل اجرا پروژه: حد فاصل شهرهای سرخه و آرادان ( استان سمنان )


مختصری از پروژه: 

عنوان پروژه: احداث جاده دسترسی و چاهع اکتشافی گچاب-1 ( سمنان )

سال شروع پروژه: 1401

مدت زمان پروژه: 7 ماه

کارفرما: شرکت ملی نفت ایران- مدیریت اکتشاف

محل اجرا پروژه: حد فاصل شهرهای سرخه و آرادان ( استان سمنان )


مختصری از پروژه: عملیات احداث راه دسترسی و محوطه و چاه اکتشافی سمنان ( گچاب 1 ) شامل اجرای عملیات روسازی و احداث راه بطول 30 کیلومتر، احداث محوطه و سکوی اکتشافی به ابعاد حدود 16،000 متر مربع شامل سکوها، حوضچه ها و لوله های انتقال، اجرای عملیات خاکریزی به حجم 100،000 مترمکعب و اجرای عملیات ساب بیس به حجم 50،000 متر مکعب و احداث چندین دهانه کالورت و آبرو

( گچاب 1 ) شامل اجرای عملیات روسازی و احداث راه بطول 30 کیلومتر، احداث محوطه و سکوی اکتشافی به ابعاد حدود 16،000 متر مربع شامل سکوها، حوضچه ها و لوله های انتقال، اجرای عملیات خاکریزی به حجم 100،000 مترمکعب و اجرای عملیات ساب بیس به حجم 50،000 متر مکعب و احداث چندین دهانه کالورت و آبرو

مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس

1402/07/04 در ساعت 07:43:32

.

مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس

کنترل پروژه آزادراه تهران -شمال

1402/07/04 در ساعت 07:18:51

.

کنترل پروژه آزادراه تهران -شمال

جلسه کنترل پروزه

1402/07/01 در ساعت 08:08:30

.

جلسه کنترل پروزه

جلسه هیئت مدیره

1402/06/22 در ساعت 08:56:57

.

جلسه هیئت مدیره

جلسه کنترل پروژه های چاه اکتشافی دهنو و تقاطع بندر عباس

1402/06/20 در ساعت 18:08:08

.

جلسه کنترل پروژه های چاه اکتشافی  دهنو و تقاطع بندر عباس

همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت، ماشین آلات

1402/06/12 در ساعت 14:03:39

.

همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت، ماشین آلات
نظر جدید
0%