منو دسترسی

آگهی فروش املاک شرکت دی(نوبت دوم)

1401/08/04 در ساعت 12:00:00

شرکت دی در نظر دارد به استناد مجوز شماره 152374/1/94 مورخ 06/07/1401 کمیسیون فروش بنیاد و مجوز شماره 4466 مورخ 06/07/1401 هلدینگ پایاسامان پارس، املاک این شرکت به شرح جدول ذیل را از طریق مزایده به فروش برساند.

آگهی فروش املاک شرکت دی(نوبت دوم)

آگهی فروش املاک شرکت دی(نوبت دوم)

شرکت دی در نظر دارد به استناد مجوز شماره 152374/1/94 مورخ 06/07/1401 کمیسیون فروش بنیاد و مجوز شماره 4466 مورخ 06/07/1401 هلدینگ پایاسامان پارس، املاک این شرکت به شرح جدول ذیل را از طریق مزایده به فروش برساند.

 

ردیف

آدرس و موقعیت ملک

متراژ مفید مترمربع

قیمت پایه فروش

شرایط فروش

1

یک واحد مسکونی واقع در کیش نوار ساحلی جزیره خیابان جهان روبروی هتل سیمرغ قطعه NVC78 بلوک D طبقه 9 واحد شماره 61

97.02

85.377.600.000

60%نقدی

30%اقساط 12ماهه

5%هنگام تحویل

5% هنگام سند

 

1-متقاضیان می­توانند از تاریخ درج آگهی نسبت به دریافت شرایط شرکت درمزایده و فرم پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 15/08/1401 ازطریق مراجعه به دفتر مرکزی به آدرس: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فخررازی، بعد از چهاراه روانمهر ، پلاک 18 اقدام نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس 02166486231 داخلی 128 آقای قیس علیزاده تماس حاصل نمایید.

2-تاریخ بازدید و تحویل پاکات از املاک مزبور از تاریخ درج آگهی تا تاریخ 15/08/1401 می باشد و بازدید با هماهنگی دفتر مرکزی (آقای قیس علی زاده) صورت می پذیرد.

3-سپرده شرکت در مزایده 5 % مبلغ قیمت پایه فروش به صورت چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت دی می باشد( شناسه ملی شرکت دی 10861092038 و شماره حساب بانکی 104030777 عهده بانک  تجارت می باشد) .

4-شرایط پرداخت نحوه ثمن معامله ردیف 1 و 2 جدول فوق بصورت 60 درصد نقدی و 30 درصد اقساط 12 ماهه(ارائه چک) و طی 5 % یک فقره چک در هنگام تحویل و طی 5 % یک فقره چک در هنگام انتقال سند می باشد.

5-زمان برگزاری مزایده، محل بازگشایی پاکتها و قرائت پیشنهادها روز دوشنبه ساعت 10:00 مورخ 16/08/1401 در محل دفتر مرکزی شرکت دی می باشد.

6-مهلت زمان تنظیم مبایعه نامه تا 15 روز پس از اعلام برندگان می باشد و برنده مزایده موظف است ظرف این مدت نسبت به پرداخت ثمن معامله ردیف 1 و 2 جدول فوق بصورت 60 درصد نقدی و 30 درصد اقساط 12 ماهه (ارائه چک)  و طی 5 % یک فقره چک در هنگام تحویل و طی 5 % یک فقره چک در هنگام انتقال سند برای املاک فوق  اقدام نماید در غیر این صورت سپرده وی به نفع شرکت ضبط و از تنظیم مبایعه نامه خودداری می گردد و با برنده نفر دوم،  قرارداد منعقد می گردد و در صورت امتناع نفر دوم (حداکثر ظرف 10 روز) سپرده وی نیز ضبط و مزایده تجدید می گردد. . از برنده مزایده نیم درصد از کل مبلغ مبایعه نامه تنظیمی بابت هر واحدی که برنده شده است بابت هزینه های شرکت در مزایده اخذ می گردد.

7- کلیه هزینه های احتمالی درخصوص املاک مشروح فوق از جمله مالیات نقل و انتقال، مالیات سرقفلی، عوارض شهرداری شامل عوارض مشاغل و عوارض نوسازی، حق الثبت و حق التحریر دفترخانه و همچنین پرداخت کل مبلغ کارمزد نقل و انتقال از نوع انتقال سند قطعی، و همچنین کارمزد نقل و انتقال از طریق الحاقیه، به هر میزان که باشد و سایر مواردی که در شرایط شرکت در مزایده دیده نشده، همگی به عهده خریدار می باشد..

8-شرایط انتقال الحاقیه پس از دریافت 90 % ثمن مورد معامله بابت هر ملک توسط شرکت خانه می باشد و معرفی شخص ثالث از طرف برنده مزایده درخصوص ملکی که برنده شده است به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد. شرکت دی پس از دریافت 90 % مبلغ مورد معامله هر واحد، نسبت به  تنظیم نامه الحاقیه به شرکت خانه اقدام می نماید  و  پس از ارائه یک فقره چک 5 % تحویل و یک فقره چک 5 % انتقال سند به شرکت خانه و ارائه رسید به شرکت دی، چک دریافتی از خریدار عودت می گردد.

9-شرکت دی در رد یا قبول پیشنهادات، تمدید و یا تجدید مزایده مختار است.

 

 

علیرضا رضائی

معاون مالی و منابع انسانی و عضو هیأت مدیره

نظر جدید
0%