منو دسترسی

انتخاب معدن شن و ماسه شرکت دی بعنوان واحد نمونه معدنی استان تهران برای چهارمین دوره

1402/03/29 در ساعت 10:16:00

معدن شن و ماسه شرکت دی همانند سال های ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ به عنوان معدن نمونه استان تهران انتخاب شد

انتخاب معدن شن و ماسه شرکت دی بعنوان واحد نمونه معدنی استان تهران برای چهارمین دوره

با عنایت به الطاف خداوند و پشتکار و همت کارگران زحمتکش معدن و  مهندسین پرتلاش و پرسنل ستادی و اجرایی در سال ۱۴۰۰ نیز معدن شن و ماسه شرکت دی  همانند سال های ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ به عنوان معدن نمونه  استان تهران انتخاب و مفتخر به اخذ تندیس از سازمان صنعت و معدن استان تهران گردید.


نظر جدید
0%