منو دسترسی

آگهی فروش املاک شرکت دی (نوبت دوم)

1402/05/01 در ساعت 08:38:35

شرکت دی در نظر دارد به استناد مجوز شماره 66620/1/94 مورخ 29/03/1402 کمیسیون فروش املاک و مستغلات بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، یک واحد مسکونی به شرح ...

 آگهی فروش املاک شرکت دی (نوبت دوم)

شرکت دی در نظر دارد به استناد مجوز شماره 66620/1/94 مورخ 29/03/1402 کمیسیون فروش املاک و مستغلات بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، یک واحد مسکونی به شرح جدول ذیل را از طریق مزایده به فروش برساند.

 

ردیف

آدرس و موقعیت ملک

متراژ مترمربع

قیمت پایه فروش( ریال )

1

ویلای نیم ساخته واقع در رباط کریم شهرک خانه تهران به شماره 2024

عرصه 48/1604 اعیان48/333

202.000.000.000

 

1-متقاضیان می­توانند از تاریخ درج آگهی نسبت به دریافت شرایط شرکت درمزایده و فرم پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری روز      چهارشنبه مورخ 11/05/1402 ازطریق مراجعه به دفتر مرکزی به آدرس: تهران، شهرک غرب میدان صنعت بلوار خوردین بعد از تقاطع هرمزان مجتمع آتی سنتر شرکت دی اقدام نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس 52156000 داخلی 123  سرکارخانم فتح پور تماس حاصل نمایند.

2-تاریخ بازدید از تاریخ درج آگهی تا روز چهار شنبه 11/05/1402 با هماهنگی دفتر مرکزی  ( آقای علائی جاوید 09122441947 ) امکان پذیر می باشد و تاریخ تحویل پاکات تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 11/05/1402 می باشد .

3-سپرده شرکت در مزایده 5 % مبلغ قیمت پایه فروش به صورت چک بانکی رمزدار و یا ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماهه در وجه شرکت دی می باشد( شناسه ملی شرکت دی 10861092038 و شماره شبا بانک تجارت 900180000000000104030777 می باشد).

4-شرایط پرداخت نحوه ثمن معامله بصورت 90 % نقدی و یک فقره چک 5 % برای هنگام تحویل و یک فقره چک 5 %  برای هنگام انتقال سند  مالکیت می باشد.

5-زمان برگزاری مزایده، محل بازگشایی پاکتها و قرائت پیشنهادها روز شنبه ساعت 9 صبح  مورخ 14/05/1402 در محل دفتر مرکزی شرکت دی می باشد.

6-مهلت زمان تنظیم مبایعه نامه حداکثر 10 روز پس از اعلام برنده مزایده می باشد و برنده مزایده موظف است ظرف این مدت نسبت به پرداخت ثمن معامله بصورت نقدی و یا تهاتر برای ملک مزبور اقدام نماید در غیر این صورت سپرده وی به نفع شرکت ضبط می گردد و از تنظیم مبایعه نامه خودداری می گردد و با برنده نفر دوم،  قرارداد منعقد می گردد و در صورت امتناع نفر دوم (حداکثر ظرف 10 روز) سپرده وی نیز ضبط و مزایده تجدید می گردد. از برنده مزایده نیم درصد از کل مبلغ مبایعه نامه تنظیمی بابت هزینه های شرکت در مزایده اخذ می گردد.

7- حضور پیشنهاد دهندگان مزایده در زمان بازگشایی پاکتها در شرکت امکان پذیر می باشد .

8- کلیه هزینه های احتمالی درخصوص املاک مشروح فوق از جمله مالیات نقل و انتقال، عوارض شهرداری شامل عوارض نوسازی، حق الثبت و حق التحریر دفترخانه و همچنین پرداخت کل مبلغ کارمزد نقل و انتقال از نوع انتقال وکالت نامه یا انتقال از طریق الحاقیه به هر میزان که باشد و سایر مواردی که در شرایط شرکت در مزایده دیده نشده، همگی به عهده خریدار می باشد..

9-شرایط انتقال سند و تنظیم الحاقیه املاک توسط شرکت دی پس از معرفی خریدار طی نامه  به شرکت آزادراه تهران - شمال صورت می پذیرد و معرفی شخص ثالث از طرف برنده مزایده درخصوص ملکی که برنده شده است به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد. شرکت دی پس از تسویه 90 % مبلغ مورد معامله واحد، طی نامه ای خریدار را به شرکت آزادراه تهران شمال جهت صدور الحاقیه  معرفی می نماید.

10- ارائه پیشنهاد مشترک از سوی متقاضیان شرکت در مزایده  با مشخص شدن سهم هریک امکان پذیر می باشد.

11-شرکت دی در رد یا قبول پیشنهادات، تمدید و یا تجدید مزایده مختار است.

نظر جدید
0%