منو دسترسی

جلسه بررسی موضوعات قراردادی

1402/05/31 در ساعت 17:05:58

.

جلسه بررسی موضوعات قراردادی

به گزارش واحد روابط عمومی؛ روز سه شنبه 31 مرداد ماه در حضور تیم فنی، پیمان و رسیدگی دفتر مرکزی و نمایندگان حوزه فنی پروژه ها کلیات فرمت ها و روال عقد قرارداد با رعایت آییین نامه کمیسیون معاملات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کنترل پروژه آزادراه تهران -شمال

1402/07/04 در ساعت 07:18:51

.

کنترل پروژه آزادراه تهران -شمال

جلسه کنترل پروزه

1402/07/01 در ساعت 08:08:30

.

جلسه کنترل پروزه

جلسه هیئت مدیره

1402/06/22 در ساعت 08:56:57

.

جلسه هیئت مدیره

جلسه کنترل پروژه های چاه اکتشافی دهنو و تقاطع بندر عباس

1402/06/20 در ساعت 18:08:08

.

جلسه کنترل پروژه های چاه اکتشافی  دهنو و تقاطع بندر عباس

همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت، ماشین آلات

1402/06/12 در ساعت 14:03:39

.

همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت، ماشین آلات

جلسه کنترل پروژه آزادراه تهران-شمال

1402/06/05 در ساعت 20:20:06

.

جلسه کنترل پروژه آزادراه تهران-شمال
نظر جدید
0%