منو دسترسی

آگهی فروش املاک شرکت دی

1402/08/20 در ساعت 09:57:00

شرکت دی در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 478 مورخ 30/07/1402 کمیسیون فروش املاک و مستغلات بنیاد، یک قطعه زمین این شرکت به شرح جدول ذیل را از طریق مزایده به فروش برساند

آگهی فروش املاک شرکت دی

 آگهی فروش املاک شرکت دی

شرکت دی در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 478 مورخ 30/07/1402 کمیسیون فروش املاک و مستغلات بنیاد، یک قطعه زمین این شرکت به شرح جدول ذیل را از طریق مزایده به فروش برساند.

 

ردیف

آدرس و موقعیت ملک

متراژ مترمربع

قیمت پایه فروش( ریال )

1

زمین به مساحت 42/25006 متر مربع با کاربری ورزشی ، تاسیسات و تجهیزات روستائی دارای سند تک برگ واقع در جاده محمود آبادبه آمل ابتدای روستای حاجی کلا

42/25006

1250 میلیارد ریال

 

1-متقاضیان می­توانند از تاریخ درج آگهی نسبت به دریافت شرایط شرکت درمزایده و فرم پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری روز      چهارشنبه مورخ 01/09/1402 ازطریق مراجعه به دفتر مرکزی به آدرس: تهران، شهرک غرب میدان صنعت ، بلوار خوردین ، بعد از چهار راه هرمزان مجتمع آتی سنتر ، شرکت دی اقدام نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس 02152156000  داخلی 147  تماس حاصل نمایند.

2-تاریخ بازدید از تاریخ درج آگهی تا روز دوشنبه 29/08/1402 با هماهنگی دفتر مرکزی  ( آقای علائی جاوید 09122441947 ) امکان پذیر می باشد و تاریخ تحویل پاکات تا روزدو شنبه مورخ 29/08/1402 می باشد .

3-سپرده شرکت در مزایده 5 % مبلغ قیمت پایه فروش به صورت چک بانکی رمزدار و یا ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماهه در وجه شرکت دی می باشد( شناسه ملی شرکت دی 10861092038 و شماره شبا بانک تجارت 900180000000000104030777 می باشد).

4-شرایط پرداخت نحوه ثمن معامله بصورت 90 % نقدی و یک فقره چک 5 % برای هنگام تحویل و یک فقره چک 5 %  برای هنگام انتقال سند می باشد. .

5-زمان برگزاری مزایده، محل بازگشایی پاکتها و قرائت پیشنهادها روز چهارشنبه ساعت 9 صبح  مورخ 04/09/1402 در محل دفتر مرکزی شرکت دی می باشد.

6-مهلت زمان تنظیم مبایعه نامه تا 15 روز پس از اعلام برندگان می باشد و برنده مزایده موظف است ظرف این مدت نسبت به پرداخت ثمن معامله بصورت نقدی برای ملک مزبور اقدام نماید در غیر این صورت سپرده وی به نفع شرکت ضبط می گردد و از تنظیم مبایعه نامه خودداری می گردد و با برنده نفر دوم،  قرارداد منعقد می گردد و در صورت امتناع نفر دوم (حداکثر ظرف 10 روز) سپرده وی نیز ضبط و مزایده تجدید می گردد. از برنده مزایده نیم درصد از کل مبلغ مبایعه نامه تنظیمی بابت هزینه های شرکت در مزایده اخذ          می گردد.

7- حضور پیشنهاد دهندگان مزایده در زمان بازگشایی پاکتها در شرکت امکان پذیر می باشد .

8- کلیه هزینه های احتمالی درخصوص املاک مشروح فوق از جمله مالیات نقل و انتقال، حق الثبت و حق التحریر دفترخانه به هر میزان که باشد و سایر مواردی که در شرایط شرکت در مزایده دیده نشده، همگی به عهده خریدار می باشد..

9-شرایط انتقال سند و تنظیم الحاقیه املاک توسط شرکت دی پس از تسویه حساب نهائی و پرداخت عوارض و حقوق قانونی و ثبتی در یکی از دفترخانه های اسنادرسمی معرفی شده توسط شرکت دی صورت می پذیرد.

10-شرکت دی در رد یا قبول پیشنهادات، تمدید و یا تجدید مزایده مختار است.

نظر جدید
0%