منو دسترسی

مناقصه دوم

1402/04/31 در ساعت 14:29:00

تهیه، حمل، سوراخکاری، برشکاری، مونتاژ و رنگ آمیزی و کلیه کارهای لازم برای ساخت پل های فلزی صندوقه ای و نصب آن در محدوده پل قدیم شهر خرمشهر و بر روی رودخانه عظیم کارون (نوبت دوم)

مناقصه دوم

نظر جدید
0%