بازدید وزیر محترم راه و شهر سازی از پروژه اسکله جزیره نگین بندر بوشهر

1396/06/22 در ساعت 08:52:00

در روز پنج شنبه مورخ 30/10/1395  از جانب  وزیر محترم راه و شهر سازی   جناب آقای دکتر آخوندی و مدیرعامل  محترم سازمان بنادر  و کشتیرانی    آقای مهندس سعید نژاد، استاندار و فرماندار محترم بوشهر  و  هیئت همراهشان،   روند اجرایی   پروژه اسکله کانتینری جزیره نگین بندر بوشهر  مورد بازدید قرار  گرفت.

بازدید وزیر محترم راه و شهر سازی از پروژه اسکله جزیره نگین بندر بوشهر

بازدید وزیر محترم راه و شهر سازی از پروژه اسکله جزیره نگین بندر بوشهر
در روز پنج شنبه مورخ 30/10/1395  از جانب  وزیر محترم راه و شهر سازی   جناب آقای دکتر آخوندی و مدیرعامل  محترم سازمان بنادر  و کشتیرانی    آقای مهندس سعید نژاد، استاندار و فرماندار محترم بوشهر  و  هیئت همراهشان،   روند اجرایی   پروژه اسکله کانتینری جزیره نگین بندر بوشهر  مورد بازدید قرار  گرفت.در این بازدید پس از استقبال نمایندگان شرکت دی از بازدید کنندگان ، مدیر کل سازمان بنادر و کشتیرانی استان بوشهر  و مدیر عامل شرکت خدمات بندری و دریایی سینا توضیحات اولیه ایی از طرح توسعه  مجتمع بندری نگین بوشهر را  ارائه فرمودند .


در حین بازدید   از روند پیشرفت پروژه نماینده مشاور طرح  شرکت تدبیرساحل پارس و پیمانکار  پروژه شرکت دی  توضیحات مربوطه را به حضور وزیر محترم راه و شهر سازی ارائه  نمودند.


 پایانه کانتینری  جزیره نگین بندر بوشهر  با  اسکله ای بطول 600 متر   و ظرفیت 6000  تی  ای یو   کانتینر  طراحی و    با سرمایه گذاری  بالغ بر  340 میلیارد تومان در حال ساخت می باشد .  در حال حاظر  عملیات اجرایی  اسکله کانتینری جزیره نگین بندر بوشهر  دارای پیشرفت فیزیکی بالغ بر 23 درصد  بوده که  عملیات مربوط به  نصب  کیس ، حفاری و کیج گذاری و بتن ریزی  شمع ها و خاکبرداری و اجرای تیرهای اسکله و دال های پیش ساخته در حال اجرا می باشد.

نظر جدید
0%