حضور شرکت دی در چهل و چهارمین نمایشگاه بازرگانی بغداد-عراق

1396/08/08 در ساعت 10:54:00

این نمایشگاه که به مدت 10 روز برنامه ریزی شده بود از مورخ 1396/07/29افتتاح گردید. کشورهای متعددی همچون عراق-ژاپن-آلمان-عربستان-اردن در این نمایشگاه دارای سالن مستقل بودند. از کشور ایران مجموعه ها و شرکت های مختلفی دارای غرفه نمایشگاهی بودند که شرکت دی به نمایندگی از هلدینگ پایا سامان پارس در این نما

حضور شرکت دی در چهل و چهارمین نمایشگاه بازرگانی بغداد-عراق

این نمایشگاه که به مدت 10 روز برنامه ریزی شده بود از مورخ 1396/07/29افتتاح گردید. کشورهای متعددی همچون عراق-ژاپن-آلمان-عربستان-اردن در این نمایشگاه دارای سالن مستقل بودند. از کشور ایران مجموعه ها و شرکت های مختلفی دارای غرفه نمایشگاهی بودند که شرکت دی به نمایندگی از هلدینگ پایا سامان پارس در این نمایشگاه حضور یافت.

در روز افتتاحیه سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران از غرفه این شرکت بازدید نمودند که ضمن ارائه سابقه فعالیت و رزومه شرکت دی به ایشان، توضیحات لازم در خصوص مجموعه هلدینگ پایاسامان پارس و توانایی شرکت های وابسته ارائه گردید. از جانب سندیکای بین المللی مهندسین مشاور عراق هیأتی به همراه نماینده آقای مهندس اوحدی از غرفه این شرکت بازدید و ظرفیت ها و توانایی های مجموعه برای ایشان تشریح گردید.

 موضوعاتی شامل معرفی توانایی ها و پتانسیل های شرکت دی و مجموعه هلدینگ پایا سامان پارس، شناسایی بازار هدف در عرصه منطقه ای، طرح پیشنهادات بر مبنای مشارکت و صدور خدمات فنی و مهندسی و اجرای پروژه در حوزه های مختلف، شناسایی و تعاملات و مذاکرات فیمابین با پیمانکاران، سازندگان و برگزاری جلسات مشترك با مسئولين سیاسی و اقتصادی در دستورکار هیأت اعزامی بود.

در ملاقاتی که روز شنبه مورخ 1396/07/29سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران، رایزن اقتصادی ایران در عراق و جناب آقای مهندس اوحدی با شرکت کنندگان حاضر در نمایشگاه داشتند عراق را با توجه به شرایط حاکم بر آن نیاز به هرگونه کمک و سرمایه گذاری دانسته و بدین منظور قوانین و مقررات تشویقی همچون واگذاری زمین و کاهش تعرفه های گمرکی به حداقل مقدار ممکن  به بخش های سرمایه گذار جهت ساخت کارخانه و یا انبارهای تولیدی تعیین گردیده است. البته مشکلات و موانع متعددی را در جهت بهتر انجام شدن فعالیت های بازرگانی اعلام داشتند که از جمله می توان قوانین گمرکی، عوارض، خدمات بانکی و اخذ و صدور  ضمانت نامه  ها و موارد دیگر را نام برد.

نظر جدید
0%