منو دسترسی

حضور شرکت دی در پنجمین کنفرانس بین المللی پل

1399/06/01 در ساعت 11:23:00

پنجمین کنفرانس بین‌المللی پل با زمینه ی اصلی پایش سلامت، ایده‌های خلاقانه و استفاده از مصالح و فناوریهای نوین در زمینه ی ساخت، مدیریت و طراحی پل، طی روزهای 26 و 27 آذرماه 1398 با همکاری دانشگاههای بین‌المللی و ملی معتبر، انجمنهای علمی، تشکلهای حرفه‌ای و مهندسی و با حضور شرکت دی، برگزار گردید.

حضور شرکت دی در پنجمین کنفرانس بین المللی پل

پنجمین کنفرانس بینالمللی پل با زمینه ی اصلی پایش سلامت، ایده‌های خلاقانه و استفاده از مصالح و فناوریهای نوین در زمینه ی ساخت، مدیریت و طراحی پل، طی روزهای 26 و 27 آذرماه 1398 با همکاری دانشگاههای بینالمللی و ملی معتبر، انجمنهای علمی، تشکلهای حرفهای و مهندسی، جامعه مهندسان مشاور ایران، سندیکای شرکتهای پیمانکاری، وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مستضعفان، مترو تهران، شهرداری تهران، مرکز تحقیقات سازه و زلزله و ...، برگزار گردید.

شرکت دی نیز، همچون دوره های گذشته و همگام با سایر تشکلهای حرفه ای، با توجه به سابقه عملکرد خود در زمینه اجرای پلها و تقاطعات مختلف در اقصی نقاط ایران، در این کنفرانس و در نمایشگاه جنبی آن، شرکت نموده و تجارب و دستاوردهای خود در این حوزه را با سایر شرکت کنندگان، به اشتراک گذاشت.

 

 

 

نظر جدید
0%