منو دسترسی

حضور در سومین دوره ارزیابی نشان تعالی HSE

1399/06/01 در ساعت 13:53:00

شرکت دی برای سومین سال متوالی با دو پروژه معدن تولید مصالح سنگ دانه‌ای و اجرای تاسیسات زیربنایی جزیره نگین بوشهر، در فرآیند ارزیابی جایزه نشان تعالی HSE شرکت نمود.

حضور در سومین دوره ارزیابی نشان تعالی HSE

با توجه به لزوم حفظ و حراست از منابع انسانی به عنوان یکی از سرمایه‌های اصلی شرکت، لزوم حرکت در مسیر توسعه پایدار و اهمیت روزافزون مباحث حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)، با هدف افزایش سطح عملکردی شرکت دی در این حوزه، برای سومین سال متوالی در فرآیند ارزیابی جایزه نشان تعالی HSE شرکت نمود.

بدین منظور با انجام تمهیدات لازم از قبیل برگزاری دوره‌های آموزشی، فرهنگ سازی سازمانی، تشکیل کارگروه‌های کاری و انجام خود ارزیابی، نسبت به تعیین امتیاز و جایگاه فعلی HSE بر مبنای مدل خودارزیابی دبیرخانه جایزه مذکور اقدام لازم به عمل آمد و سپس با تعریف و جاری سازی پروژه‌های بهبود، در مسیر ارتقا و بهبود مستمر کیفیت فعالیتها در این حوزه اقدامات لازم صورت پذیرفت.

فرآیند ارزیابی نهایی این جایزه در دیماه 1398 توسط تیم 4 نفره ارزیابان دبیرخانه طی دو روز مختلف در محل پروژه‌های زیر انجام گرفت:

•   پروژه اجرای تاسیسات زیربنایی جزیره نگین بوشهر

•   معدن تولید مصالح سنگ دانه‌ای شرکت دی

بر مبنای نتایج اعلام شده، معدن تولید مصالح سنگ دانه ای شرکت دی، با اخذ امتیاز 401 و کسب رتبه دوم در گروه کسب و کار خود، موفق به اخذ گواهینامه یک ستاره تعهد به HSE و همچنین پروژه تاسیسات زیربنایی جزیره نگین بوشهر با کسب امتیاز 325 موفق به اخذ تقدیرنامه HSE گردید.

پروژه اجرای تاسیسات زیربنایی جزیره نگین بوشهر:

 

 

 

معدن تولید مصالح سنگ دانه ای شرکت دی:

 

 

نظر جدید
0%