منو دسترسی

اخذ تقدیرنامه 4 ستاره جایزه ملی تعالی و پیشرفت

1399/06/01 در ساعت 13:59:00

شرکت دی، برای چهارمین سال پیاپی، در فرآیند ارزیابی جایزه ملی تعالی و پیشرفت سال 1398 شرکت نموده و پس از انجام ارزیابی بر اساس مدل تعالی EFQM، موفق به اخذ تقدیرنامه چهار ستاره تعالی گردید.

اخذ تقدیرنامه 4 ستاره جایزه ملی تعالی و پیشرفت

با توجه به نهادینه شدن فرهنگ تعالی در شرکت دی و لزوم حرکت مستمر در مسیر رشد و بهبود، این شرکت، با برنامه‌ریزی لازم و برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف، انجام فرآیند خود ارزیابی، تهیه اظهارنامه تعالی و تامین منابع مورد نیاز، اقدام به پیاده‌سازی و اجرای پروژه‌های مختلف، به منظور بهبود مستمر و افزایش سطح کارایی و عملکرد خویش نموده است. به منظور حصول اطمینان از طی شدن موثر این روند، در چهارمین دوره ارزیابی جایزه ملی تعالی و پیشرفت سال 1398حاضر گردیده و کلیه حوزه های کاری بر اساس مدل تعالی EFQM توسط تیم متبحر و متخصص ارزیابان، مورد بررسی جامع و کامل قرار گرفت.

همایش پایانی اعلام نتایج چهارمین دوره ارزیابی جایزه ملی تعالی و پیشرفت، در روز یکشنبه چهارم اسفندماه 1398، با حضور مدیران ارشد سازمانها و نهادها، مسئولین دبیرخانه جایزه تعالی و همچنین مدیران ارشد شرکتهای حاضر در فرآیند ارزیابی، در محل سالن همایشهای مجتمع فرهنگی آموزشی آدینه برگزار گردید. پس از اعلام نتایج، شرکت دی موفق به اخذ تقدیرنامه چهار ستاره تعالی و لوح مربوطه از طرف دبیرخانه گردید.

شایان ذکر است بر مبنای نتایج اعلام شده، شرکت دی، از نظر میزان امتیاز اخذ شده، رتبه چهارم را در بین تمامی 150 شرکت حاضر در فرآیند ارزیابی، به خود اختصاص داده و در بین شرکتهای بنیاد مستضعفان نیز، این شرکت حائز دریافت رتبه دوم گردیده و در بین شرکتهای گروه کسب و کار ارائه خدمات فنی و مهندسی، شرکت دی حائز اخذ رتبه اول گردیده است.

 

 

 

 

نظر جدید
0%