منو دسترسی

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت دی

1399/06/01 در ساعت 15:03:00

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت دی، در مورخ 1398/03/25 برگزار و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29 که منجر به اخذ نتیجه مطلوب گردیده، از طرف موسسه حسابرسی مفید راهبر به اطلاع اعضای مجمع رسانیده شد.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت دی

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت دی در روز یکشنبه مورخ 25 خردادماه 1399 با حضور اعضای مجمع در محل هلدینگ پایا سامان پارس برگزار گردید.

در این جلسه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29 که منجر به اخذ نتیجه مطلوب گردیده، از طرف موسسه حسابرسی مفید راهبر به اعضای مجمع ارائه و مورد تصویب ایشان قرار گرفت.

همچنین در ادامه جلسه، اهم موضوعات گزارش عملکرد هیات مدیره شرکت دی در سال 1398 قرائت و به اطلاع اعضای مجمع رسانیده شد.

صورتهای مالی سال 1398 را از اینجا می توانید مشاهده نمائید.

نظر جدید
0%