منو دسترسی

فرودگاه اردبیل

مشخصات کلی

کارفرما
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
دستگاه نظارت
مهندسین مشاور اتحادراه
سال شروع- خاتمه
1396/12/22 - 1400/08/09
نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%