منو دسترسی

آزادراه تهران شمال منطقه دو

توضیحات:

معرفی پروژه

این پروژه، یک پروژه بزرگ راهسازی در کشور ایران است که قرار است شهر تهران را به شهرهای غربی استان مازندران متّصل کند. مسیر آزادراه از تقاطع غیر همسطح با بزرگراه شهید همت و بزرگراه آزادگان در تهران شروع و در امتداد دره کن پس از گذشتن از حاشیه روستای سولقان به تدریج از منطقه کوهستانی توچال عبور کرده سپس توسط تونل بلند تالون به طول ۴۸۵۰ متر این رشته کوه را قطع نموده و در دامنه‌های شمالی آن در منطقه دو آب شهرستانک قرار می‌گیرد. از آن پس مسیر به موازات جاده قدیم کرج-چالوس امتداد می‌یابد و در دره سرهنگ وارد تونل البرز به طول ۶۴۰۰ متر شده و در پل زنگوله خارج می‌شود، سپس با عبور از ارتفاعات البرز به موازات جاده موجود کرج-چالوس تا شهر چالوس ادامه یافته و در نهایت با یک تقاطع غیر همسطح به کمربندی چالوس-تنکابن متصل می‌گردد.

مشخصات کلی

احجام و مقادیر اجرایی

کارفرما
شرکت آزادراه تهران شمال
مبلغ اولیه پیمان
3.503.007.928.038
دستگاه نظارت
مهندسین مشاور ایران استن
سال شروع - خاتمه
99 -1401
تعداد / طول تونل ها
3.5 کیلومتر
بتن ریزی
101344 متر مکعب
نظر جدید
0%