منو دسترسی

تاسیسات زیربنایی جزیره نگین بوشهر

مشخصات کلی

کارفرما
اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
مبلغ اولیه پیمان
529,931,104,410 ریال
دستگاه نظارت
مهندسین مشاور گاماسیاب
سال شروع - خاتمه
1397/04/10 - 1401/03/31
نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%