منو دسترسی

سد مخزنی شهرکور و تاسیسات وابسته

مشخصات کلی

کارفرما
شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان
مبلغ اولیه پیمان
1,164,572,000,000 ریال
دستگاه نظارت
مهندسین مشاور آبفن
سال شروع - خاتمه
1391/06/26 -1402
نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%