منو دسترسی

ایستگاه ابن سینا مترو اصفهان عملیات اجرایی سازه نگهبان، خاکبرداری و اجرای سازه های هسته مرکزی و جانبی ایستگاه متروی ابن سینا اصفهان ( O2 )

توضیحات:

عملیات احداث ایستگاه متروی ابن سینای اصفهان  شامل اجرای ایستگاه در سه بخش با عملیات TOP&DOWN ( پارت اول بطول 15 متر )،   CUT&COVER        ( بخش دوم از پارت اول بطول 30 متر ) و شمع و ریب ( پارت های دوم و سوم ) اجرای حدود 8000 متر طول شمع به عمق متوسط 20 متر، احداث پله های فرار و پله های دسترسی، احداث گالری ها و سازه هسته مرکزی، احداث سازه های استرات در بخش اول پارت اول برای خروج دستگاه های TBM، اجرای 64،000 متر مربع شاتکریت کل ایستگاه، اجرای عملیات قاب و لتیس به وزن حدود600 تن، 

مشخصات کلی

کارفرما
سازمان قطار شهری اصفهان
مبلغ اولیه پیمان
2,002,063,200,316 ریال
دستگاه نظارت
مهندسین مشاور جامع بهرو
سال شروع - خاتمه
1400/11/25 - 1403/05/25
نظر جدید
0%