منو دسترسی

مجتمع مسکونی روما کیش عملیات تکمیلی بلوک E مجتمع مسکونی روما کیش

مشخصات کلی

کارفرما
1,508,300,000,000 ریال
مبلغ اولیه پیمان
شرکت خانه
مدت زمان اولیه پیمان
مهندسین مشاور اسپیدایج
سال شروع - خاتمه
1400/8/18 - 1401/08/18
نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%