منو دسترسی

اسکله جزیره نگین اسکله کانتینری جزیره نگین بوشهر

توضیحات:

جزیره نگین به عنوان پسکرانه بندر بوشهر با 450 هکتار وسعت، نقش تاثیرگذاری در توسعه و افزایش ظرفیت بندر بوشهر دارد و در راستای افزایش این ظرفیت، اجرای طرح الحاق جزیره نگین به بندر بوشهر نقش بسیار مهمی در توسعه بندر بوشهر و همچنین رونق اقتصادی بوشهر دارد.
با احداث یک اسکله کانتینری با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فاز اول جزیره نگین، میزان تخلیه و بارگیری را سالانه 1.5 میلیون تی‌ای‌یو کانتینر افزایش می‌دهد.

 

مشخصات کلی

کارفرما
شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
مبلغ اولیه پیمان
265,402,000,000
دستگاه نظارت
شرکت مهندسین مشاور تدبیر ساحل پارس
سال شروع - خاتمه
1397/04/10-1396/11/10
نظر جدید
0%