منو دسترسی

سد شهری کور

توضیحات:

این پروژه که در منتهى الیه جنوب شرقى استان سیستان و بلوچستان واقع گردیده، یکى از حجیم ترین سازه هاى استان و بالغ بر 650 هزار متر مکعب بتن غلتکى، طول تاج 325 متر، ارتفاع حداکثرى 60 متر و حجم ذخیره مخزن معادل 103 میلیون متر مکعب مى باشد. پروژه علاوه بر بدنه اصلى سد، شامل 4 دستگاه دایک به طول کلى 1320 متر و ارتفاع میانگین 24 متر است.

مشخصات کلی

کارفرما
شرکت سهامی آب منطقه ای استان سیستان و بلوچستان
مبلغ اولیه پیمان
1,164,572,139,185
دستگاه نظارت
مهندسین مشاور آبفن
سال شروع - خاتمه
1391-1403
نظر جدید
0%