منو دسترسی

سد شهری کور

توضیحات:

این پروژه که در منتهى الیه جنوب شرقى استان سیستان و بلوچستان واقع گردیده، یکى از حجیم ترین سازه هاى استان و بالغ بر 650 هزار متر مکعب بتن غلتکى، طول تاج 325 متر، ارتفاع حداکثرى 60 متر و حجم ذخیره مخزن معادل 103 میلیون متر مکعب مى باشد. پروژه علاوه بر بدنه اصلى سد، شامل 4 دستگاه دایک به طول کلى 1320 متر و ارتفاع میانگین 24 متر است.

نظر جدید
0%