منو دسترسی

چاه اکتشافی دهنو

توضیحات:

عنوان پروژه: احداث جاده دسترسی، آماده سازی محل کمپ و محوطه چاه اکتشافی دهنو 1

کارفرما: شرکت ملی نفت ایران – مدیریت اکتشاف

مدت زمان پروژه: 12 ماه

محل اجرا پروژه: واقع در استان فارس – شهرستان لامرد – كيلومتر 22 جاده اشکنان به جناح و 15 كيلومتري جنوب روستاي دهو

مختصری از عملیات پروژه:

عملیات اجرایی شامل: احداث را دسترسی بطول 20 کیلومتر با عرض تمام شده 7 متر با دو لایه زیر اساس 30 سانتی متری و 1 لایه خاکریز 15 سانتی متری، احداث محوطه چاه به ابعاد 162*102 ، احداث محوطه سیستم مدیریت پسماند، احداث محوطه کمپ حفاری، احداث گودال سوخت و جاده دسترسی آن، احداث تختگاه بتنی سلر جهت استقرار دستگاه حفاری اکتشافی، احداث دیوار حائل به طول 110 متر و ارتفاع 8 متر و اجرای خطوط لوله در محوطه و سکوی چاه اکتشافی

احجام کاری:

شامل اجرای عملیات خاکبرداری به حجم 800،000 متر مکعب، اجرای عملیات زیرسازی و زیر اساس به حجم 41،000 متر مکعب، اجرای عملیات خاکریزی به حجم 104،000 متر مکعب، اجرای قالب بندی به مساحت  25،000 متر مربع، بتن ریزی به حجم 32،000 مترمکعب 

نظر جدید
0%