منو دسترسی

بزرگراه آزادشهر- شاهرود

توضیحات:

عنوان پروژه : عمليات تكميلي زيرسازي و اجراي زيراساس قطعه ٢ تعريض و بهسازي آزادشهر- شاهرود حد فاصل کیلومتر 500+13 الی 000+28

سال شروع پروژه:  1401

مدت زمان پروژه:  36 ماه

کارفرما :   شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربنایی حمل و نقل کشور

محل اجرا پروژه:  13 کیلومتر پس از شهر آزادشهر به سمت شاهرود

 

مختصری از پروژه: 

 

انجام عمليات بهسازي و تعريض محور آزدشهر- شاهرود  شامل بسترسازي ، تخريب محدوده هايي از آسفالت قديمي، تكميل ابنيه فني شامل احداث و تعريض آبروها و ديوارهاي حائل، خاكبرداري ترانشه ها و تكميل زيرسازي راه و همچنين اجراي زيراساس در دو لايه ١٥  سانتی متری می­باشد، طرح مصوب راه اصلي درجه يك چهار خطه با جدا كننده مياني به عرض 7/23 مي باشد. كه در اين قرارداد ضمن هدايت ترافيك محور موجود تكميل كليه عمليات اجرايي محور تا سطح زير لايه اساس اجرا ميگردد به نحوي كه مشكلي جهت بهره برداري ايمن از مسير موجود حدفاصل 500+13 الي 000+28 بزرگراه آزادشهر-شاهرود به وجود نيايد.

احجام کاری:

شامل اجرای عملیات خاکبرداری به حجم 760،000 متر مکعب، اجرای عملیات زیرسازی و زیر اساس کیلومتر 500+13 الی 000+28 مسیر اصلی، اجرای عملیات خاکریزی به حجم 560،000 متر مکعب، احداث 40 دستگاه کالورت کوچک و 4 دستگاه کالورت 10 متری ( بزرگ )، اجرای 4 دستگاه دیوار حائل که حجم عمده آن در ابتدای پروژه برای اجرای دیوار حائل مسلح به طول 466 متر که در بستر آن حدود 1600 مترمکعب حفاری شمع خواهد بود.

نظر جدید
0%