منو دسترسی

تقاطع غیر همسطح بندرعباس – بندر خمیر

توضیحات:

عنوان پروژه: احداث تقاطع غیر همسطح میدان سایت در محور بندرعباس – بندر خمیر

کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان

مدت زمان پروژه: 20 ماه

محل اجرا پروژه: واقع در استان هرمزگان، شهر بندرعباس، میدان سایت در غرب شهر بندرعباس

مختصری از عملیات پروژه:

عملیات اجرایی شامل: احداث چهار دستگاه پل بزرگ با دهانه های 10 تا 25 متری، احداث ابنیه فنی، احداث دوربرگردان و لوپ های رفت و برگشت و ...

احجام کاری:

شامل اجرای عملیات خاکبرداری 370،000 مترمکعب، 1،400 تن کارهای فولادی با میلگرد وآرماتوربندی، 350 تن کیج و بافی، 17،000 متر مکعب بتن ریزی، حفاری، کسینیگ و اجرای شمع های مسلح بتنی به طول 2،500 متر، اجرای 47،000 تن آسفالت بیندر و توپکا و ...  

مشخصات کلی

کارفرما
اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان
مبلغ اولیه پیمان
3,981,771,556,968
دستگاه نظارت
شرکت مهندسین مشاور فرا طرح ایمن راه
سال شروع - خاتمه
1401-1403
نظر جدید
0%