منو دسترسی

پل شهدای اروند خرمشهر

توضیحات:

عنوان پروژه: احداث پل شهدای اروند خرمشهر بر روی رودخانه عظیم کارون در منطقه اروند

کارفرما: سازمان منطقه آزاد اروند

مدت زمان پروژه: 24 ماه

محل اجرا پروژه: واقع در استان خوزستان – شهرستان خرمشهر – جنب پل قدیم خرمشهر – احداثی بر روی رودخانه عظیم کارون

مختصری از عملیات پروژه:

عملیات اجرایی شامل: احداث یک دستگاه پل صندوقه ای فلزی بطول 460 متر بر روی رودخانه عظیم کارون شامل سه باند رفت و سه باند برگشت به همراه رمپ و لوپ ها و اصلاحات تقاطع های محدوده پل.

احجام کاری:

شامل اجرای عملیات شمع کوبی و حفاری شمع با قطر حدود 150 سانتیمتر و به متراژ 9200 مترطول، احداث چهار پایه بتنی به همراه 80 عدد شمع بتنی در محل رودخانه کارون، اجرای پل صندوقه ای فلزی به تناژ 4،200،000 کیلوگرم، اجرای شمع و ستون بتنی به تناژ حدود 500،000 کیلوگرم، شمع کوبی فلزی به تناژ حدود 2،000،000 کیلوگرم. احداث سر شمع های بتنی در تراز زیرآب رودخانه کارون و سایر عملیات وابسته شامل اجرای عرشه پل با عرض حدود 25 متر و ...

مشخصات کلی

کارفرما
سازمان منطقه آزاد اروند
مبلغ اولیه پیمان
9,330,157,333,191
دستگاه نظارت
مهندسین مشاور تدبیر ساحل پارس
سال شروع - خاتمه
1402-1404

نظر جدید
0%