منو دسترسی

برج جنوبی هتل استقلال

توضیحات:

قرارداد عملیات احداث برج جنوبی هتل استقلال پارسیان ابلاغ شد

نام پروژه: احداث برج جنوبی هتل استقلال پارسیان

کارفرما: هلدینگ تفریحی سیاحتی پارسیان

مشخصات کلی

کارفرما:
هتل 5 ستاره پارسیان استقلال تهران
مبلغ اولیه پیمان :
14,000,000,000,000
دستگاه نظارت :
مهندسین مشاور سازیان
سال شروع - خاتمه :
1402-1404
نظر جدید
0%