منو دسترسی

ساختمان دفتر مرکزی شهر صنعتی کاوه

توضیحات:

عنوان پروژه: مشارکت مدنی در احداث ساختمان اداری آرژانتین 
مالک: شرکت شهر صنعتی کاوه 
شریک: شرکت دی
مدت زمان پروژه: 28 ماه شمسی
محل اجرا پروژه: واقع در استان تهران – میدان آرژانتین
مختصری از عملیات پروژه:
عملیات اجرایی شامل: تخریب 2 باب ساختمان کلنگی، اجرای عملیات حفاری و پایدار سازی گود به عمق 13 متر به روش TOP&DOWN، احداث اسکلت فلزی ساختمان برای 4500 متر مربع، اجرای کلیه عملیات سفت کاری، نازک کاری، طراحی داخلی نما و محوطه سازی
 

مشخصات کلی

کارفرما:
شرکت شهر صنعتی کاوه
مبلغ اولیه پیمان :
1,500,000,000,000
دستگاه نظارت :
سازمان نظام مهندسی استان تهران
سال شروع - خاتمه :
1402-1404
نظر جدید
0%