منو دسترسی

نهضت ملی کرمانشاه

توضیحات:

عنوان پروژه: احداث 1660  واحد مسکونی در شهر کرمانشاه
مالک: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی – اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه 
مدت زمان پروژه: 30 ماه شمسی
محل اجرا پروژه: واقع در شهر کرمانشاه
مختصری از عملیات پروژه:
احداث 82 بلوک ساختمان و آپارتمان 20 واحدی به همراه محوطه سازی و .. شامل بلوک های 6 طبقه با اسکلت بتنی
محوطه سازی اطراف بلوک های، خاکبرداری و اماده سازی بستر فونداسیون ها به همراه سنگ چینی و ...
 

نظر جدید
0%