منو دسترسی

برگزاری جلسه هیئت مدیره

1401/04/12 در ساعت 19:35:00

یازدهمین جلسه هیات مدیره شرکت دی در سال 1401

برگزاری جلسه هیئت مدیره

یازدهمین جلسه هیات مدیره شرکت دی در سال 1401 در روز شنبه 11 تیرماه در محل سالن جلسات دفتر مرکزی برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور اعضای موظف و غیر موظف هیات مدیره برگزار گردید، اهم موضوعات و مسائل شرکت از قبیل آخرین وضعیت پیشرفت پروژه ها، بررسی و تحلیل مسائل و موانع آنها و اتحاذ راهکاریهای مناسب در این خصوص و همچنین آخرین وضعیت عقد قراردادهای جدید مورد بررسی و تحلیل اعضای هیات مدیره قرار گرفت..

کنترل پروژه آزادراه تهران -شمال

1402/07/04 در ساعت 07:18:51

.

کنترل پروژه آزادراه تهران -شمال

جلسه کنترل پروزه

1402/07/01 در ساعت 08:08:30

.

جلسه کنترل پروزه

جلسه هیئت مدیره

1402/06/22 در ساعت 08:56:57

.

جلسه هیئت مدیره

جلسه کنترل پروژه های چاه اکتشافی دهنو و تقاطع بندر عباس

1402/06/20 در ساعت 18:08:08

.

جلسه کنترل پروژه های چاه اکتشافی  دهنو و تقاطع بندر عباس

همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت، ماشین آلات

1402/06/12 در ساعت 14:03:39

.

همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت، ماشین آلات

جلسه کنترل پروژه آزادراه تهران-شمال

1402/06/05 در ساعت 20:20:06

.

جلسه کنترل پروژه آزادراه تهران-شمال
نظر جدید
0%