منو دسترسی

عملیات اجرایی فاز 11 پردیس

توضیحات:

عنوان پروژه: آماده سازی، محوطه سازی و زیرساخت ضلع جنوب شرق حدفاصل خیابان 27 و خیابان 34 و 35 فاز 11شهر جدید پردیس
کارفرما: شرکت عمران شهر جدید پردیس
مدت زمان پروژه: 9 ماه شمسی
محل اجرا پروژه: واقع در استان تهران – شهر جدید پردیس – فاز 11 
مختصری از عملیات پروژه:
عملیات اجرایی شامل: احداث دیوار های حائل سنگی، ژئوگرید، بتنی وزنی و مسلح، محوطه سازی، دیوار حصار، نیلینگ، زیر سازی و روسازی راه¬ها و احداث پیاده روها و جداول و عملیات اجرایی زیر ساخت توزیع شبکه آب و فاضلاب در فاز 11 پردیس
احجام کاری:
شامل عملیات احداث دیوار خاک مسلح ژئوگرید به حجم 300،000 متر مکعب و ژئوگرید به مقدار 520،000 متر مربع، خاکبرداری به مقدار 470،000 مترمکعب، عملیات خاکریزی به مقدار 615،000 مترمکعب، عملیات قالب بندی به مقدار 48،000 مترمربع، عملیات آرماتوربندی به مقدار  1،000 تن، عملیات بتن ریزی به مقدار  28،000مترمکعب، تهیه و پخش اساس و زیر اساس به مقدار 70،000 متر مکعب، تهیه و اجرای مصالح ، چال زنی به مقدار 64،000 متر طول و ...  
 

مشخصات کلی

کارفرما
شرکت عمران شهر جدید پردیس
مبلغ اولیه پیمان
8,160,849,818,889
دستگاه نظارت
مهندسین مشاور فرادید و مهندسین مشاور ری آب
سال شروع - خاتمه
1402-1403
نظر جدید
0%