خانه

عنوان ماژول اخبار و مقالات

توضیحات ماژول در این قسمت قرار میگیرد

1400/06/10 در ساعت 10:07:00

پیام مدیرعامل به مناسبت شصتمین سال فعالیت شرکت دی

شرکت دی به عنوان یکی از قدیمی ترین و بزرگ‌ترین شرکت های عمرانی با توان فنی و اجرایی در کشور در بیست و یکمین روز از ماه آبان، شش دهه فعالیت مستمر و عمرانی خود را گرامی می دارد

ادامه مطلب
پیام مدیرعامل به مناسبت شصتمین سال فعالیت شرکت دی
1400/06/09 در ساعت 13:33:00

برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای

شرکت دی در نظر دارد تا عملیات نازک‌کاری، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی یکی از برجهای بلندمرتبه در دست احداث خود در جزیره کیش را، از طریق مناقصه، به پیمانکاران ذیصلاح واگذار نماید.

ادامه مطلب
برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای
1400/06/09 در ساعت 13:33:00

مناقصه عمومی جهت انجام عملیات طراحی و نظارت احداث پروژه 370 واحدی

شرکت دی در نظر دارد عملیات طراحی کامل و نظارت بر عملیات ساخت مربوط به پروژه 370 واحدی را طی مناقصه عمومی یک مرحله ای به مشاور واجد صلاحیت رتبه دار واگذار نماید. (اطلاعیه مهم: مهلت دریافت

ادامه مطلب
 مناقصه عمومی جهت انجام عملیات طراحی و نظارت احداث پروژه 370 واحدی

عنوان ماژول اخبار و مقالات

توضیحات ماژول در این قسمت قرار میگیرد

1400/06/10 در ساعت 10:07:00

پیام مدیرعامل به مناسبت شصتمین سال فعالیت شرکت دی

شرکت دی به عنوان یکی از قدیمی ترین و بزرگ‌ترین شرکت های عمرانی با توان فنی و اجرایی در کشور در بیست و یکمین روز از ماه آبان، شش دهه فعالیت مستمر و عمرانی خود را گرامی می دارد

ادامه مطلب
پیام مدیرعامل به مناسبت شصتمین سال فعالیت شرکت دی
1400/06/09 در ساعت 13:33:00

برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای

شرکت دی در نظر دارد تا عملیات نازک‌کاری، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی یکی از برجهای بلندمرتبه در دست احداث خود در جزیره کیش را، از طریق مناقصه، به پیمانکاران ذیصلاح واگذار نماید.

ادامه مطلب
برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای
1400/06/09 در ساعت 13:33:00

مناقصه عمومی جهت انجام عملیات طراحی و نظارت احداث پروژه 370 واحدی

شرکت دی در نظر دارد عملیات طراحی کامل و نظارت بر عملیات ساخت مربوط به پروژه 370 واحدی را طی مناقصه عمومی یک مرحله ای به مشاور واجد صلاحیت رتبه دار واگذار نماید. (اطلاعیه مهم: مهلت دریافت

ادامه مطلب
 مناقصه عمومی جهت انجام عملیات طراحی و نظارت احداث پروژه 370 واحدی

کیفیت برتر در ارائه خدمات عمرانی

شرکت دی

شرکت برتر در ارائه خدمات عمرانی

62 62
62

تاریخچه (سال)

375 375
375

تعداد کارکنان

85 85
85

تعداد پروژه های اجرا شده

320 320
320

ماشین آلات و تجهیزات

افزودن ماژول جدید
0%